ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Banner Welcome
 • วันสหกรณ์นักเรียน
 • kickoff_16May67
 • การขับเคลื่อนงาน/นโยบาย ปี 2567
 • ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
 • แผนพัฒนาสหกรณ์
 • Banner Award
 • งดรับของขวัญ
 • Banner ITA
 • online survey 2566
 • Contact Us
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้ตรวจราชการกรม
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567
  • โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร
  • 51 ปี แห่งการเคียงข้างสหกรณ์ไทย
  • ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • รางวัลเลิศรัฐ 2566
  • ช่องทางติดต่อ/ประชาสัมพันธ์
  • มาตราการประหยัดพลังงาน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  จังหวัดบึงกาฬ

  เมนูอื่นๆ

  Layer 1
  Layer 4
  Layer 2
  Layer 5
  Layer 6
  Layer 7
  Layer 9
  Layer 10
  Layer 11
  Layer 13
  Layer 14
  Layer 12
  Layer 15
  Layer 16
  Layer 17

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  ITA
  People's Guide
  แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต
  Entry thailand
  facebook
  youtube
  KM กรมส่งเสริมสหกรณ์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
  Copy right All reserve 2023
  รูปภาพ จากเว็บไซต์ Freepik.com,Flaticon.com

  BACK TO TOP